Utmaningen

Bedömningen inom fria media är att endast ca 1 % av besökarna/läsarna donerar. Vi har därför utvecklat ett mikrodonationssystem MediaLinq som tillsammans med en ny metod arbetar för att väcka de resterande 99% gratisläsarna. Deras dåliga samvete ska lindras på ett nytt sätt.

 • 1. 5 sekunder för en donation till dig

  En donator registrerar sig hos valfri publicist inom fria media. Man betalar därvid in en klumpsumma till ett eget donationskonto. Man blir sedan igenkänd hos alla publicister som använder MediaLinq. Donatorn ser direkt saldot på sitt donationskonto. Man klickar på önskat donationsbelopp och bekräftar. Total tid ca 5 sek. Gamla ursäkter om att det är omständigt och tar lång tid kan äntligen elimineras.

 • 2. Även små belopp kan bli lönsamma för dig

  Överföringar av donationer till resp publicister/mottagare görs utan bankavgift. Därmed kan tex en donation på 1 kr ge dig 94 öre. Skulle varje liten donation inte samlas upp utan överföras varje gång skulle publicister med firma betala bankavgift på mellan 1.5 kr och 3 kr per donation. Erfarenheten visar att en läsare som väntar tills det är motiverat med ett större belopp oftast inte genomför den större betalningen. Mikrobetalningar är framtiden för spontana betalningar.

  Img

 • 3. Tydliga budskap på donationsknappen

  Erfarenheten visar att ordet Donera som enda text är för svagt för att locka och kan uppfattas som en ett välgörenhetsbidrag. Det behövs ett budskap som läsaren kan solidarisera sig med. Du kan därför skapa dina egna texter. Variera gärna dem ofta på olika artiklar/sidor där det är möjligt.

 • 4. Placering där den märks dvs även i artikeltexten

  Annonser placeras ofta där läsarintresset är på topp dvs i eller nära artikeltexterna. Donationsknappen bör ses som en annons för din egna verksamhet. Eftersom donationer ofta ligger som en separat flik eller längst ned när texten är läst så blir den oftast inte uppmärksammad, 99 % vill dessutom slippa betala så länge deras samvete inte väcks på ett bättre sätt. Var inte blyg. Dina texter har redan lockat läsarna till dig. Du är uppskattad men blir för lite belönad.

 • 5. Gemensamt för fria media och därmed igenkänning hos alla anslutna

  Varje donator/mediekonsument inom fria media som registrerar sig i MediaLinq systemet blir igenkänd oavsett var en donationsknapp finns placerad. Därför finns det skäl att se andra publicister inom fria media som kollegor då varje ny donator ökar möjligheten till att det är du som får nästa donation från en tidigare gratisläsare. Trots allt, det är ett gemensamt problem att i snitt 99 % av fria media konsumenterna inte donerar.

Vi är ingen vanlig betalförmedlare. Vi hjälper dig till ökade intäkter

MediaLinq är ett enkelt, smart och snabbt betalsystem för mikrobetalningar. Alla betalningar sammanställs månadsvis i ett dokument som blir ditt underlag för vår utbetalning och din redovisning. Mer praktiskt kan det inte bli. Vi kan också tillhandahålla motiverande texter och förklaringar som kan hjälpa dig när du introducerar MediaLinq.